RECEPTION AT FRENCH AMBASSY. PRESENTATION OF FRENCH POLYNESIA. ST REGIS BORA BORA